Polityka prywatności

Polityka prywatności na blogu Teufel

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych UE (RODO). Poniżej przekazujemy informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi osobowymi.

A. Podstawowe informacje

1. Podmiot odpowiedzialny i Inspektor Ochrony Danych

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych przez firmę Lautsprecher Teufel GmbH, Budapester Straße 44, 10787 Berlin, privacy@teufel.de (zwaną dalej „Teufel”).

Inspektorem Ochrony Danych w firmie Teufel jest
Pan Mario Arndt,
DEUDAT GmbH, Zehntenhofstr. 5b, 65201 Wiesbaden, Niemcy
Tel.: +49 611 950008-40
Fax: +49 611 950008-59
Email: teufel@deudat.de

W razie pytań lub sugestii nasz Inspektor Ochrony Danych jest zawsze do Państwa dyspozycji.

2. Dane osobowe

Dane osobowe to dane, które są lub mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przyporządkowane do danej osoby.

3. Cele

Przetwarzanie Państwa danych służy zasadniczo celom marketingowym (reklama, newsletter, analiza naszej strony internetowej i sposobu jej użytkowania).

4. Prawa użytkownika

Tu chodzi o  Państwa dane! Dysponują Państwo różnymi prawami dotyczącymi swoich danych osobowych, których realizacji mogą Państwo od nas wymagać. Wskazujemy na nie wyraźnie w odpowiednich punktach niniejszej Polityki. Dodatkowo mogą Państwo znaleźć przegląd swoich praw w Rozdziale J.

5. Ochrona

Korzystamy z odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić Państwa dane osobowe.

6. Kontakt

Jeżeli nawiążą Państwo z nami kontakt drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy, podane dane osobowe zostaną automatycznie zapisane. Przekazane dobrowolnie dane zostają zapisane w celu przetworzenia Państwa zapytania lub nawiązania w tej sprawie kontaktu. Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. f RODO.

B. Hosting

Korzystamy z usług firmy Metaways (Metaways Infosystems GmbH, Pickhuben 2, 20457 Hamburg) w celu hostingu naszej strony internetowej. Niektóre dane osobowe związane z korzystaniem z naszej strony internetowej są więc przetwarzane w serwerach Metaways. Obejmują one adres IP, wykrywanie urządzenia (adres MAC, IMEI, itp.), informacje o rozpoczęciu i zakończeniu procesów komunikacji oraz ewentualnie lokalizacji, które można uzyskać na podstawie komunikacji sieciowej.

Metaways działa na nasze zlecenie i podlega naszym poleceniom. Korzystamy z usługi hostingowej, aby zapewnić Państwu bezpieczne korzystanie ze strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

C. Ogólne przetwarzanie danych na blogu

Na naszych blogach istnieje możliwość subskrypcji i komentowania artykułów. Wprowadzone dane, Państwa komentarz oraz subskrypcja zostaną przez nas zapisane. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu opublikowania komentarza lub przesłania kolejnych komentarzy. Podany adres mailowy nie zostanie opublikowany, lecz służy do nawiązania kontaktu w sprawie ewentualnych pytań lub pomocy technicznej, jeżeli zwrócą się Państwo do nas z takim życzeniem. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę, wysyłając nieformalną wiadomość e-mail na adres datenschutz@teufel.de.

Wpisy są zachowywane razem z adresem IP, co umożliwia sprawdzanie komentarzy niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich oraz służy naszemu interesowi w dochodzeniu na drodze prawnej i egzekwowaniu prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pliki dziennika zostają automatycznie usunięte po upływie 6 miesięcy.

YOP Polls

Ponadto na blogu używamy narzędzia ankietowego WordPress YOP-Poll firmy E-Biz Solutions SRL (adres: Fundac Margareta Baciu Nr. 12 700554, Iasi Romania) i za pomocą tego narzędzia przetwarzamy adres IP uczestników głosowania w formie zanonimizowanej w celu optymalizacji ważności głosowania. Zanonimizowany adres IP danego uczestnika jest przechowywany na serwerach Teufel bez dostępu do niego przez YOP-Poll.

Przechowywanie adresu IP i korzystanie z narzędzia do głosowania odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu uniknięcia wielokrotnego głosowania przez jedną osobę oraz przeciwdziałania nadużyciom.

D. Przetwarzanie danych za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzących

I. Informacje ogólne

Na tych stronach internetowych firma Teufel korzysta z plików cookie i innych technologii śledzących – również pochodzących od podmiotów trzecich – aby zapewnić klientom bezpieczne i niezawodne korzystanie ze strony, jak również by wyświetlać istotne dla Państwa treści i dopasowane reklamy.

Z tego powodu Teufel gromadzi – również za pośrednictwem technologii pochodzącej od podmiotów trzecich – informacje i dane dotyczące Państwa zachowania na tej stronie internetowej i udostępnia je podmiotom trzecim; ponadto informacje są odczytywane z Państwa urządzeń końcowych albo tam przechowywane. Przed odwiedzeniem strony mogą Państwo zdecydować, które pliki cookie lub inne technologie śledzenia powinny zostać aktywowane.

Nasza strona internetowa wykorzystuje również technologię Borlabs Cookie Consent, aby uzyskać Państwa zgodę na przechowywanie określonych plików cookie w Państwa przeglądarce lub na korzystanie z określonych technologii i ich dokumentowania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg. Odwiedzając naszą stronę internetową, w Państwa przeglądarce zostanie zapisany plik cookie Borlabs, w którym przechowywane są wyrażone przez Państwa zgody lub ich odwołanie. Dane te nie zostaną przekazane dostawcy Borlabs Cookie. Zebrane dane będą przechowywane do czasu, aż zażądają Państwo od nas ich usunięcia lub do czasu, gdy Państwo sami usuną plik cookie Borlabs lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe prawne okresy przechowywania danych pozostają bez zmian. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie znajdują się na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/. Technologia Borlabs Cookie Consent służy do uzyskania prawnej zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W celu zarządzania oraz kontroli plików cookie i innych technologii śledzenia, Teufel korzysta z oprogramowania firmy Tealium Inc., 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, USA („Tealium”). Z usług korzystamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w celu umożliwienia w firmie centralnej kontroli stosowania plików cookie i pikseli. Oprogramowanie pozwala nam wprowadzić ustawienia, kiedy plik cookie lub piksel zostanie załadowany oraz jakie dane w pliku cookie lub pikselu będą przetwarzane. Tealium nie zna zawartości plików cookie i pikseli (zob. dalej w punkcie II.).

II. Funkcyjne pliki cookie i piksele: przetwarzanie danych niezbędne ze względów technicznych

W trakcie wizyty na naszej stronie informacje z Państwa urządzenia zostają automatycznie przesłane na nasz serwer i do aplikacji i zapisane w tzw. pliku dziennika (log file).

Dotyczy to następujących informacji:

  • typ przeglądarki/wersja przeglądarki, system operacyjny, nazwa dostawcy usług internetowych,
  • strona internetowa / aplikacja, która przekierowała Państwa na naszą stronę,
  • adres IP urządzenia,
  • URL i nazwa odwiedzanej strony,
  • data i czas żądania serwera.

Przetwarzanie tych danych stanowi techniczną podstawę połączenia ze stroną internetową, prawidłowego wyświetlania strony na urządzeniu i oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu. Naszą podstawą prawną przetwarzania informacji jest realizacja umowy lub jej zawarcie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Tealium Tag Manager

Dostawca usługi: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road, CA 92121 (USA)

Polityka prywatności: https://tealium.com/privacy-policy/

Cele przetwarzania danych i ich podstawa prawna:
Zarządzanie plikami cookie i ich kontrola:
Tealium umożliwia nam zarządzanie plikami cookie i ich kontrolę na naszej stronie internetowej. Za pośrednictwem oprogramowania Tealium możemy również kontrolować ustawienia Państwa przeglądarki w zakresie plików cookie i pikseli oraz uwzględnić Państwa życzenia dotyczące ustawień prywatności. Oprogramowanie pozwala nam wprowadzić ustawienia, kiedy plik cookie lub piksel zostanie załadowany oraz jakie dane w pliku cookie lub pikselu będą przetwarzane. Tealium nie zna zawartości plików cookie i pikseli, jednak w celu umożliwienia zarządzania plikami cookie i pikselami umieszcza w Państwa przeglądarce plik cookie, za pośrednictwem którego przekazywane są informacje, np. dotyczące ustawień Państwa przeglądarki lub Państwa adresu IP w formie pseudonimizowanej.

Podstawa prawna: Nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż jako firmie zajmującej się handlem elektronicznym zaleca nam się korzystanie z narzędzia do zarządzania plikami cookie i pikselami, a nasze interesy mają nadrzędny charakter przed Państwa interesami i podstawowymi prawami w związku z przetwarzaniem tego typu.

Miejsce przetwarzania danych:

UE/EOG, USA

Stany Zjednoczone są krajem, który nie zapewnia adekwatnej ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679. Oznacza to między innymi, że agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych mogą uzyskać dostęp do Państwa danych bez możliwości korzystania ze skutecznych środków zaradczych.

Okres przechowywania lub kryteria ustalania okresu przechowywania:
Usunięcie po osiągnięciu celu

III. Analityczne pliki cookie lub piksele: przetwarzanie danych w celu analizy internetowej

Dzięki analitycznym plikom cookie zarówno my, jak i podmioty trzecie, gromadzimy informacje o sposobie korzystania z naszych stron internetowych. W tym kontekście przetwarzane są na przykład informacje o liczbie odwiedzających, wprowadzonych wyszukiwanych hasłach i regionie, z którego nasi klienci uzyskują dostęp do strony internetowej. Ponadto, mierzy się również, jaki wpływ mają określone strony na naszych klientów. My lub podmioty trzecie tworzą na podstawie tych informacji statystyki  w celu dostosowania zawartości naszych stron internetowych do potrzeb naszych klientów oraz optymalizacji naszej oferty. Czasami my lub podmioty trzecie zbieramy informacje z różnych urządzeń w celu uzyskania lepszego rozeznania. W szczególności są to następujące pliki cookies:

Exactag Analytics

Dostawca usługi: Exactag GmbH, Wanheimer Str. 68, 40468 Düsseldorf (Niemcy)

Polityka prywatności: https://www.exactag.com/en/data-privacy/   

Cele przetwarzania i ich podstawa prawna:
Ocena skuteczności reklam i optymalizacja kampanii marketingowych:
Exactag tworzy pseudonimizowane profile użytkownika dotyczące Państwa zachowania podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. W profilu użytkownika gromadzone są na naszej stronie takie informacje, jak np. typ Państwa urządzenia, system operacyjny, wersja przeglądarki, Państwa lokalizacja geograficzna lub informacje na temat interakcji z reklamami (np. liczba kliknięć lub wyświetleń), a następnie informacje te są przekazywane do Exactag. Na ich podstawie możemy ocenić skuteczność naszych reklam i zoptymalizować nasze kampanie reklamowe. Aby wykluczyć możliwość Państwa identyfikacji lub znacznie ją utrudnić, podczas wizyty na naszej stronie internetowej przydzielany jest Państwu numer identyfikacyjny.

Podstawa prawna: Nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż jako firmie zajmującej się handlem elektronicznym zaleca nam się ocenę naszych kampanii reklamowych za pośrednictwem pseudonimizowanych profili użytkownika, a nasze interesy mają nadrzędny charakter przed Państwa interesami i podstawowymi prawami w związku z przetwarzaniem tego typu.

Wyświetlanie dopasowanych reklam na różnych urządzeniach:
Urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nadawany jest losowy kod przez Exactag, aby wyświetlać spersonalizowane reklamy na różnych urządzeniach. Jeżeli dodatkowo założyli Państwo konto na naszej stronie i zalogowali się do niego, przydzielamy Państwu dodatkowy numer identyfikacyjny (niezależnie od używanego urządzenia), który również przekazujemy Exactag. Exactag umożliwia nam następnie wyświetlanie spersonalizowanych reklam na urządzeniach, z których Państwo korzystają. Ponadto Exactag udostępnia nam informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej na różnych urządzeniach. Nie mamy jednak możliwości ocenić Państwa zachowania w internecie na różnych urządzeniach, ponieważ otrzymujemy od Exactag jedynie zagregowane dane do celów statystycznych. Ze względu na stosowanie losowych identyfikatorów ani my, ani Exactag nie możemy zidentyfikować Państwa jako osoby.

Podstawa prawna: Udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Miejsce przetwarzania danych:
UE/EOG

Okres przechowywania lub kryteria ustalania okresu przechowywania:

Usunięcie po osiągnięciu celu

Prawo do wycofania zgody i/lub wniesienia sprzeciwu:
Wycofanie zgody i wniesienie sprzeciwu ze skutkiem na przyszłość: https://www.exactag.com/en/confirmation/

Mapp Intelligence (früher: Webtrekk Analytics)

Dostawca usługi: Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (Niemcy)

Polityka prywatności: https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html

Cele przetwarzania danych i ich podstawa prawna:
Ocena korzystania z naszej strony internetowej i jej optymalizacja:
Webtrekk, za pośrednictwem plików cookie, tworzy anonimowe lub pseudonimizowane profile użytkownika dotyczące Państwa zachowania podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Na przykład gromadzone są takie dane, jak Państwa system operacyjny, wersja przeglądarki, Państwa adres IP, lokalizacja geograficzna, otwarta przez Państwa wcześniej strona internetowa (adres URL strony źródłowej) oraz data i godzina Państwa odwiedzin i przekazywane są do Webtrekk. Na podstawie tych informacji możemy ocenić korzystanie z naszej strony internetowej i zoptymalizować nasze kampanie reklamowe. Aby wykluczyć możliwość Państwa identyfikacji lub znacznie ją utrudnić, podczas wizyty na naszej stronie internetowej przydzielany jest Państwu numer identyfikacyjny, a skrócony adres IP zostanie usunięty po rozpoznaniu sesji w celu określenia geolokalizacji.

Podstawa prawna: Nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż jako firmie zajmującej się handlem elektronicznym zaleca nam się ocenę korzystania z naszej strony internetowej za pośrednictwem pseudonimizowanych danych, a nasze interesy mają nadrzędny charakter nad Państwa interesami i podstawowymi prawami w związku z przetwarzaniem tego typu.

Ocena zachowania w internecie na różnych urządzeniach:
Urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nadawany jest losowy kod przez Webtrekk, aby wyświetlać spersonalizowane reklamy na różnych urządzeniach. Jeżeli dodatkowo założyli Państwo konto na naszej stronie i zalogowali się do niego, przydzielamy Państwu dodatkowy numer identyfikacyjny (niezależnie od używanego urządzenia), który również przekazujemy Webtrekk. Tym sposobem Webtrekk ma możliwość przekazania nam oceny Państwa zachowania w internecie na różnych urządzeniach. Ze względu na stosowanie losowych identyfikatorów ani my, ani Webtrekk nie możemy zidentyfikować Państwa jako osoby

Podstawa prawna: Udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Miejsce przetwarzania danych:
UE/EOG

Okres przechowywania lub kryteria ustalenia okresu przechowywania:

Usunięcie po osiągnięciu celu

Prawo do wycofania zgody i/lub wniesienia sprzeciwu:
Wycofanie zgody i wniesienie sprzeciwu ze skutkiem na przyszłość: https://mapp.com/opt-out-mapp/

IV. Marketingowe pliki cookie i piksele: Przetwarzanie danych w celu marketingu internetowego

Używamy reklamowych i marketingowych plików cookie, aby wyświetlać naszym klientom istotne dla nich treści i spersonalizowane reklamy na naszej stronie internetowej lub na stronach internetowych osób trzecich. W tym celu zbieramy informacje o Twoim zachowaniu podczas surfowania lub produktach preferowanych przez naszych klientów i zrealizowanych zamówieniach. My lub podmioty trzecie łączymy działania naszych klientów na różnych urządzeniach i udostępniamy określone informacje (takie jak zaszyfrowany adres e-mail lub numer zamówienia) stronom trzecim, takim jak Facebook, Google lub Rakuten. W tym kontekście przetwarzamy również informacje o naszych kampaniach reklamowych (np. czy i jaką reklamę kliknęli nasi klienci) w celu ich optymalizacji i umożliwienia rozliczania kampanii. W szczególności są to następujące pliki cookie:

Criteo

Dostawca usługi: Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż (Francja)

Polityka prywatności: https://www.criteo.com/de/privacy/

Cele przetwarzania i ich podstawa prawna:
Wyświetlanie dopasowanych reklam na innych stronach internetowych lub platformach (tzw. retargeting):
Criteo stosuje kod na naszej stronie internetowej i osadza na stronie tzw. tagi (re)marketingowe (niewidoczne grafiki lub kody, zwane również „web beacons”). Z ich pomocą na Państwa urządzeniu zapisywany jest indywidualny plik cookie lub piksel. Plik cookie zapisuje, które strony internetowe Państwo odwiedzili, jakie treści Państwa interesują i na jakie oferty Państwo klikali. Ponadto przetwarzane są informacje techniczne dotyczące stosowanej przez Państwo przeglądarki i systemu operacyjnego, stron internetowych, za pośrednictwem których zostali Państwo przekierowani na naszą stronę internetową, czasu odwiedzin oraz informacje na temat Państwa zachowania na naszej stronie internetowej. Wymienione wyżej dane są częściowo pseudonimizowane i ewentualnie łączone przez Criteo z informacjami z innych źródeł w celu wyświetlania na innych stronach internetowych dopasowanych do Państwa reklam.

Podstawa prawna: Udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Miejsce przetwarzania danych:
UE/EOG

Okres przechowywania i/lub kryteria ustalenia okresu przechowywania:

Usunięcie po osiągnięciu celu

Prawa do wycofania zgody i/lub wniesienia sprzeciwu:
Wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu ze skutkiem na przyszłość: https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/
Wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu ze skutkiem na przyszłość w aplikacjach mobilnych: https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-mobile-applications/

E. Przetwarzanie danych do innych celów marketingowych

I. Konkursy z nagrodami

Jeżeli biorą Państwo udział w oferowanych przez nas konkursach z nagrodami, zasadniczo przetwarzamy przekazane przez Państwo dane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. Inne zasady obowiązują, jeżeli udział w konkursie z nagrodami wymaga rejestracji do naszego newslettera. W takim przypadku obowiązują dodatkowe wymagania określone w punkcie 2. W zależności od formy konkursu z nagrodami, przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu obejmuje w szczególności powiadomienie o wygranej lub wiadomość z informacją, że nie wygrali Państwo konkursu.  Jeżeli wygrają Państwo nagrodę, która musi zostać wysłana, skorzystamy w tym celu z Państwa danych adresowych i kontaktowych i i(mię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) przekażemy je dostawcy. Przetwarzanie danych w przypadku konkursów z nagrodami opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b i ewentualnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

II. Newsletter

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie newslettera i kliknęli na przesłany link potwierdzający (podwójny proces „opt-in”), będą Państwo otrzymywali regularnie nasz newsletter z rekomendacjami produktów, praktycznymi wskazówkami ankietami i innymi informacjami. Korzystamy z usług dostawcy usług Emarsys eMarketing Systems GmbH (Hans-Fischer Straße 10, 80339 Monachium) w celu wysyłania biuletynu i dostosowania go do Twoich zainteresowań. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Emarsys można znaleźć pod adresem https://www.emarsys.com/privacy-policy/.

Na podstawie Państwa zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO korzystamy z Państwa adresu mailowego, aktywności w newsletterze i rodzaju dokonywanych zakupów w sklepie w celu stworzenia osobistego profilu przypisanego do adresu mailowego, aby otrzymywali Państwo w newsletterze wyłącznie interesujące dla Państwa oferty. Newsletter zawiera web beacon – miniaturową grafikę, która wywołuje serwer i pozwala przez to zapisać plik dziennika.

Na podstawie Państwa zgody łączymy również dane dotyczące Państwa zachowania i Państwa ustawień w newsletterze z Państwa danymi z naszego systemu zarządzania towarami w oprogramowaniu firmy Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) i po zanonimizowaniu ich oceniamy je w ramach tego oprogramowania w celu optymalizacji zarządzania newsletterem.

Państwa spseudonimizowa ne dane osobowe są zatem wykorzystywane wyłącznie w celach porównawczych, dzięki czemu w oprogramowaniu Microsoft nie możemy już wyciągać żadnych wniosków na Twój temat jako osoby. Możemy w ten sposób m.in. przeprowadzać zautomatyzowane analizy zachowań związanych z surfowaniem i zakupami dokonywanymi przez subskrybentów newslettera, a także uwzględniać w analizach (śledzące) informacje od innych dostawców usług (np. Mapp Intelligence) – w sposób anonimowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Microsoft można znaleźć pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Państwa dane osobowe, które przechowujemy w związku z powyższym, zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu.  Zgodę na otrzymywanie newslettera mogą Państwo odwołać w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość poprzez wysłanie e-maila pod adres unsubscribe@teufel.de albo poprzez kliknięcie odpowiedniego linku podanego w przesłanym do Państwa e-mailu.

Przetwarzanie danych odbywa się na terenie Unii Europejskiej i/lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii i ewentualnie w USA. Przekazywanie danych do Wielkiej Brytanii jest dozwolone na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z Art. 45 RODO. W odniesieniu do przekazywania danych do USA zawarliśmy z Microsoft umowę dotyczącą standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z Art. 46 RODO. W tym kontekście zwracamy jednak uwagę, że USA to kraj, który nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679; oznacza to między innymi, że organy rządowe USA mogą mieć możliwość uzyskania dostępu do Państwa danych i nie istnieją przeciwko temu żadne skuteczne środki zaradcze.

F. Przetwarzanie danych w przypadku treści dostawców zewnętrznych

I. Youtube i Vimeo

Na naszej stronie zamieściliśmy filmy w celu lepszej prezentacji naszych produktów klientom. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.. Nie można wykluczyć, że dane osobowe będą przetwarzane przez dostawcę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Może to utrudnić egzekwowanie praw osoby, której dane dotyczą (takich jak prawo do informacji). Zamieszczamy filmy na naszej stronie, aby przybliżyć klientom nasze produkty i zaprezentować ich cechy w przystępny sposób. Poprzez zamieszczanie filmów za pośrednictwem dostawców zewnętrznych możemy zrezygnować z usług hostingowych filmów na naszych serwerach i wykorzystać zasoby do innych celów.

Po kliknięciu na film nawiązywane jest połączenie z serwerem danego dostawcy usług. Za pośrednictwem wtyczki przekazywane są dostawcy usług dane dotyczące ustawień Państwa urządzenia oraz Państwa interakcji z usługami w zakresie filmów. W zależności od tego, czy posiadają Państwo konto u danego dostawcy usług w zakresie filmów i są na nim zalogowani, dostawca może wykorzystać przetworzone dane do utworzenia profilu. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych ponosi dany dostawca usług w zakresie filmów. Mogą Państwo dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą (np. prawo do uzyskania informacji), w odniesieniu do takiego przetwarzania, bezpośrednio u danego dostawcy usług w zakresie filmów, gdyż tylko on ma dostęp do Państwa danych osobowych i może podjąć odpowiednie działania oraz udzielić informacji.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w egzekwowaniu swoich praw, mogą się Państwo oczywiście z nami skontaktować. Dostawcami usług w zakresie filmów, z których korzystamy, są:

II. Spotify, Soundcloud

Na naszej stronie internetowej znajdują się przyciski z linkami do usług muzycznych. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.Nie można wykluczyć, że dane osobowe będą przetwarzane przez dostawcę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Może to utrudnić egzekwowanie praw osoby, której dane dotyczą (takich jak prawo do informacji). Usługi muzyczne są zintegrowane z naszą stroną internetową w celu audiowizualnej reklamy naszych produktów. Poprzez udostępnianie muzyki za pośrednictwem dostawców zewnętrznych możemy zrezygnować z usług hostingowych na naszych serwerach i wykorzystać zasoby do innych celów.

Gdy odwiedzą Państwo naszą stronę internetową i klikną przycisk dostawcy usług muzycznych, nawiązane zostanie bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką a serwerem dostawcy usług muzycznych. Tym sposobem dostawca usług muzycznych otrzymuje określone informacje na temat Państwa urządzenia, za pośrednictwem którego odwiedzają Państwo stronę internetową oraz o sposobie Państwa interakcji z usługą medyczną. W zależności od tego, czy posiadają Państwo konto u danego dostawcy usług muzycznych i są na nim zalogowani, dostawca może wykorzystać przetworzone dane do utworzenia profilu. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych ponosi dany dostawca usług muzycznych. Mogą Państwo dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą (np. prawo do uzyskania informacji), w odniesieniu do takiego przetwarzania, bezpośrednio u danego dostawcy usług muzycznych, gdyż tylko on ma dostęp do Państwa danych osobowych i może podjąć odpowiednie działania oraz udzielić informacji.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w egzekwowaniu swoich praw, mogą się Państwo oczywiście z nami skontaktować. Dostawcami usług muzycznych, z których korzystamy, są:

G. Prawa użytkownika

Oprócz praw opisanych powyżej w opisie  sposobów przetwarzania Państwa danych, przysługują Państwu przy zaistnieniu odpowiednich przesłanek również następujące prawa.

I. Prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych i informacji

Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz do uzyskania informacji na temat celów przetwarzania danych, kategorii przetwarzanych danych osobowych, ewentualnych odbiorców danych i czasu ich przechowywania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do otrzymania odpowiedzi na pytanie, czy Państwa dane osobowe były przesyłane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych i jakie zabezpieczenia przesyłania są stosowane.

II. Prawo do sprostowania danych

Mogą Państwo wymagać od nas sprostowania nieprawdziwych lub uzupełnienia niekompletnych danych w naszych systemach, art. 16 RODO.

III. Prawo do usunięcia

To prawo (art. 17 RODO) gwarantuje Państwu możliwość zlecenia usunięcia zapisanych danych osobowych Państwa dotyczących. Spełniamy zawsze ten nakaz w żądanym zakresie, jeżeli nie jest to sprzeczne z ustawowym okresem przechowywania danych.

IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli: zostaje zakwestionowana przez Państwa prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzają się Państwo na  usunięcie tych danych; nie korzystamy już z danych, jednakże są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń prawnych lub gdy zgodnie z art. 21 RODO wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania.

V. Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego przechowywane dane osobowe oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

VI. Prawo do skargi

Mają Państwo prawo do złożenia w dowolnym momencie skargi w do organu nadzorczego. Tutaj znajdą Państwo dane kontaktowe do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https: https://uodo.gov.pl/pl.

VII. Prawo do sprzeciwu

Oprócz opisanych wyżej praw do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych w celach reklamowych, przysługuje Państwu ogólne prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które realizujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jesteśmy zobowiązani do przyjęcia Państwa sprzeciwu, gdy zostaną przez Państwa podane nadrzędne przyczyny sprzeciwu związane z Państwa szczególną sytuacją.

VIII. Prawo do odwołania

Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość na adres privacy@teufel.de. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

H. Zmiana niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony danych, w tym w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na rozwój techniczny. W takim przypadku dostosujemy również odpowiednio naszą polityki prywatności. Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją naszej polityki prywatności.

Wersja polityki prywatności: styczeń 2023